Trysil videregående skole er fylkesdekkende senter for nettbaserte studier i Hedmark. Våre kurs er i kontinuerlig utvikling. I 2018 har vi 150 elever.