Plan og arbeidskrav for Barne-og ungdomsarbeiderfaget
 
Det er viktig at du gjør deg kjent med årsplanen slik at du har oversikt over obligatoriske innleveringer og prøver. Alt som er obligatorisk er markert med rødt.
Alle arbeidskrav blir vurdert med godkjent/ ikke godkjent. De muntlige prøvene blir vurdert med karakter og danner grunnlag for halvårskarakterer og standpunktkarakterer.
Undervisning: En dag ca. annenhver uke, fra kl. 10.00- 14.00. (Dag blir bestemt ved skolestart.) Ta alltid med datamaskin når du er på skolen.

 
Nedenfor ser du et utdrag fra årsplanen i faget