Plan og arbeidskrav for Historiefaget
 
For å få studiekompetanse må du ha enten vg2 + vg3, eller påbyggkurset.
Du kan velge om du vil bruke ett eller to skoleår på å gjennomføre kurset.
Oppgavene leveres gjennom læringsplattformen It`s learning.

 
 
VG2 VG3 Påbygg
De første sivilisasjonene
Demokratiet i antikken
Middelalderen
Vikingtiden og middelalder i Norge
Norge 1500- 1800
Renessansen og reformasjonen

Skriftlig prøve
 
  De første sivilisasjonene
Antikken
Vikingtid
Norge 1500-1800
 


Skriftlig prøve
 

  Revolusjonene (industriell og politiske)
Norge på 1800-tallet
Imperialismen
Verdenskrigene (1. og 2. verdenskrig og mellomkrigstiden)
Den kalde krigen
Norge etter1945
Kina og Japan etter 1800
Gamle kolonier og nye stater
Afrika
Midtøsten
Mot en ny verdensorden?

Skriftlig avsluttende prøve
 
Revolusjonene
Norge på 1800-tallet
Imperialismen
Verdenskrigene (1. og 2. verdenskrig og mellomkrigstiden)
Den kalde krigen
EU
Norge etter 1945

Skriftlig avsluttende prøve
 
De skriftlige prøvene gir deg karakter, og sammen med de andre innleveringen danner det grunnlaget for termin- og standpunktkarakterer. Du har også mulighet til å levere som muntlige fremlegg i stedet for skriftlige besvarelser, og da gjør vi avtale om det.
Du må ha levert og fått godkjent alle innleveringene før du tar de skriftlige prøvene.