Installasjonsveiledning PC. Informasjonen her er viktig for å få utskrifter.  
PC-brukere: Last ned og installer fila TrysilMyQ.zip Klikk på iconet for å starte nedlasting.

NB! Du starte PC på nytt for at MyQ skal
fungere.


Mac-brukere må ta kontakt med IKT-avdelingen for å få installert nødvendig programvare